KURUM İÇİ İLETİŞİMİNİZİ NASIL GELİŞTİRİRSİNİZ?

İşveren markanızı güçlendirecek en önemli unsurlardan biri de çalışanlarınızla olan iç iletişiminizi iyileştirmek… Peki, daha iyi bir iç iletişim kurmak için nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

İç İletişim ve çalışan davranışlarını dürtme

Sürekli yenilenen dünyada tüm kurumlar değişimle yüzleşerek küçük veya büyük bir takım örgütsel değişiklik yapmak durumunda kalıyor. Değişiklikleri hayata geçirmek ve çalışanların sürece katılımını sağlamak ise hiç kolay değil. Uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey tarafından yürütülen bir çalışma, değişim programlarının yüzde 70’inin, büyük ölçüde çalışanların değişime karşı direnci, yönetim desteğinin eksikliği ve iletişim ile ilgili problemler nedeniyle hedeflerine ulaşamadığını ortaya koyuyor. Değişime direnç oldukça normal bir davranıştır, insan doğası gereği belirsizlik karşısında zorlanır. Belirsizliği ortadan kaldırmanın ve değişimi kolaylaştırmanın yolu ise iletişimden geçer. İç iletişim çalışmaları kurumların en önemli çalışma alanlarında biridir. Kurum içindeki her türlü iletişim sürecinin gerçekleşmesine destek verdiği gibi aynı zamanda, kurumun ihtiyaç duyduğu örgütsel değişikliklerin hayata geçirilmesinde de kilit rol oynar.

Geleneksel iletişim yöntemlerinin sınırları var!

Değişim ihtiyacı olan konularda farkındalık sağlamak, rasyonel argümanlar, notlar, toplantılar, hatta zorlayıcı yöntemler yoluyla olsun geleneksel iletişimin sınırları var. İstenilen değişimin getirdiği görevin zorluğu veya ilgisizlik, geleneksel ikna edici iletişim yöntemlerini etkisiz hale getirebiliyor. Değişime karşı bu direnci en aza indirmek ve çalışanların yeni yönetim önerilerine uymalarını sağlamak için, kurumların inovatif yöntemlerle iletişim kurması hayati önem taşıyor. Son yıllarda insan kaynakları ve iletişim çalışmalarında kullanılan “dürtme” (nudge) bu alanda yeni ve bir o kadar da farklı bir yöntem olarak gittikçe öne çıkıyor.

Bir teknik olarak baktığımızda “dürtme”, insanlara istenilen davranışları yaptırmaya yönelik planlanan etkili küçük yardımlardır. Herhangi bir zorlama, yaptırım, finansal teşvik veya talimat verme ihtiyacı duymadan, herhangi bir seçeneği yasaklamadan, insanları teşvik eden bir yöntemdir. Bir dürtme, bilinçli olarak alınan kararlardan ziyade otomatik karar almaya dayanır. Amaç seçimlerin yapıldığı ortamları tasarlayarak belirli davranışların hayata geçmesini sağlamaktır. Bu şekilde, süreç ve ortam tasarlanması ise “Seçim Mimarisi” olarak adlandırılmaktadır. Seçim mimarları, kullanıcıların dikkatini belirli bir yöne odaklarlar.

Virgin Airlines “dürtme” yoluyla yakıt tüketimini azalttı.

Virgin Airlines’ın yakıt tasarrufu amacıyla yaptığı bir projeyi tam da bu noktada başarılı bir örnek olarak verebiliriz. Çalışmada pilotların jet yakıtı kullanımını azaltmalarına yardımcı olmak üzere 8 aylık bir dönemde, her ay bir e-posta yollanarak “dürtme” kampanyası başlatıldı. 335 pilot rastgele seçilerek dört gruba ayrıldı ve her bir gruba aşağıdaki birbirinden farklı e-postadan biri gönderildi.

  1. İlk gruba kontrol grubu olarak hiç e-posta gönderilmedi. Kontrol Grubu
  2. Bu gruba e-postada yakıt kullanımlarına dair bir not gönderildi. Bilgilendirme
  3. Bu gruba aylık yakıt kullanımlarının ayrıntıları ve teşvik edildikleri aylık yakıt kullanım hedefleri gönderildi. Bilgilendirme-Hedef Gösterme
  4. En son grupta ise aylık yakıt kullanımlarının ayrıntıları ve teşvik edildikleri aylık yakıt kullanım hedefleri iletildi ve yanına azaltılmış aylık hedeflerine ulaşmaları durumunda bir yardım kuruluşuna küçük bir bağışta bulunulduğu gönderildi. Bilgilendirme-Hedef Gösterme-Sosyal Fayda

Dürtü içeren e-postaların tamamı, pilotların taksi, uçuş ve iniş sırasında yakıt tüketimini azaltmasını sağladı. Harvard Business School vaka çalışmasına göre, bunu çalışma sayesinde 5,37 milyon $ tasarruf sağlandı ve karbondioksit emisyonları 21.500 mt azaldı. Buna ek olarak yapılan anket sonucunda pilotların işlerinden memnuniyetlerinde artış olduğu ve %81’inin e-posta ile bilgi almaya devam etmek istedikleri görüldü.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz: https://www.virginatlantic.com/content/dam/vaa/documents/footer/sustainability/VAA_Captains_Study_Summary_FINAL_170616.pdf

Başarının anahtarı içgüdülerimizle uyumlu basit müdahalelerde saklı.

Çalışmada kullanılan dürtme teknikleri her bir grubun açıklamasında var, görüldüğü üzere oldukça basit ancak insan davranışlarıyla uyumlu dürtme teknikleri çok etkili sonuçlar getiriyor. Çalışanlar karmaşık bir dünyada, almak zorunda oldukları her karar hakkında her zaman detaylı düşünmeye vakit ayıramayacak kadar meşguller. İç iletişim çalışmalarında, seçim mimarları, çalışanların genellikle farkında bile olmadan karar verdikleri ortamı organize etme sorumluluğuna sahipler. İş hayatında pek çok zorluk söz konusu: çalışan memnuniyeti, daha düşük maliyetlerle etkili bir şekilde çalışmak, güvenlik, işleri yapmak için daha akılcı yollar bulmak, müşteri hizmetlerini iyileştirmek veya önemli değişim dönemleri gibi. Davranış değişikliği sağlamak bilgilendirmekten daha çok temel insani içgüdülerimize uyumlu olan basit müdahalelerle ilgilidir. İnsan zihni genellikle önemli başarılara giden yolları, pahalı, zaman alıcı çabalarla ilişkilendirme eğiliminde, ancak çok basit dürtmeler ile çok ciddi sonuçlar almak mümkün.

2020-04-22T16:41:50+00:00
Go to Top